Бучацька міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Бучацького ліцею імені Святого Йосафата.

В И М О Г И

до кандидатів на заміщення вакантної посади
директора Бучацького ліцею імені Святого Йосафата.

Директором Бучацького ліцею імені Святого Йосафата може бути особа:

 • є громадянином України;
 • вільно володіє державною мовою;
 • має вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років;
 • організаторські здібності, фізичний та психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків;
 • має навики роботи з комп'ютерною технікою;
 •  успішно пройшла конкурс.

Не може обіймати посаду директора Бучацького ліцею імені Святого Йосафата особа, яка:

 • є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину;
 • позбавлена права обіймати відповідну посаду;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 •  програму розвитку закладу, в якій повинні бути чітко відображені заходи, які будуть проводитьсь претендентом в кандидати на посаду керівника для вирішення наявних у закладі освіти проблем, забезпечення фінансово-господарської стійкості та підвищення ефективності його діяльності;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Кандидат може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

     Документи приймаються протягом 25 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Для довідок та подання документів для участі в конкурсі за заміщення вакантної посади звертатися у юридичний відділ Бучацької міської ради, за адресою:  майдан Волі, 1, м.Бучач Тернопільської обл., 48400, тел. 2-16-93.

Перелік питань для конкурсу на заміщення вакантної посади
директора Бучацького ліцею імені Святого Йосафата

І.Питання на знання Конституції України

 1. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?
 2. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?
 3. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?
 4. Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах надзвичайного стану?
 5. Ким призначається всеукраїнський референдум?
 6. Яким органом влади в Україні є Верховна Рада України?
 7. З якого моменту починаються повноваження народних депутатів України?
 8. Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетній сфері?
 9. Основною функцією якого державного органу є забезпечення стабільності грошової одиниці?
 10. Хто виступає гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?
 11. Скільки строків підряд одна й та ж сама особа може бути Президентом України?
 12. На кого покладається у разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України?
 13. Які акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України?
 14. Хто входить до складу Кабінету Міністрів України?
 15. Які акти в межах своєї компетенції видає Кабінет Міністрів України?
 16. Який найвищий суд у системі судоустрою України?
 17. Який строк повноважень міської ради?
 18. З якого дня набула чинності Конституція України?
 19. Яка форма державного устрою в Україні?
 20. Яким органом можуть встановлюватися обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій?
 21. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?
 22. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності?
 23. Який єдиний орган законодавчої влади в Україні?
 24. Хто може бути обраний Президентом України?

ІІ. Питання на знання Закону України «Про запобігання корупції»?

 1. Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?
 2. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?
 3. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів?
 4. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону?
 5. Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?
 6. Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?
 7. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
 8. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 9. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?
 10. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 11. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
 12. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?
 13. Як повинні діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для забезпечення принципу неупередженості?

ІІІ. Питання на знання Закону України «Про освіту».

 1. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 2. Що включає право на освіту?
 3. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти?
 4. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної освіти?
 5. Що гарантується особам, які належать до національних меншин України?
 6. Що забезпечується особам з порушенням слуху?
 7. Що створюються особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства?
 8. Що є метою повної загальної середньої освіти?
 9. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?
 10. Як правило зі скільки років здобувається початкова освіта?
 11. Скільки спрямувань передбачає здобуття профільної середньої освіти?
 12. Шляхом чого оцінюються результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти?
 13. З якою метою здійснюється державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти?
 14. Що створюють для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування?
 15. Що є опорним закладом?
 16. Що забезпечує держава для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти?
 17. Які послуги надаються особам з особливими освітніми потребами?
 18. Що є психолого-педагогічним супроводом?
 19. На скількох рівнях здобувається освіта наукового спрямування?
 20. Що   визначаються   засновником   і    зазначаються   в    установчих документах закладу освіти?
 21. Яку автономію гарантує закладів освіти держава?
 22. Ким здійснюється управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу?
 23. Ким є керівник закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?
 24. Що є основним колегіальним органом управління закладу освіти?
 25. Що є громадським самоврядування в закладі освіти?
 26. Що зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники?
 27. Чим визначається перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти?
 28. Який характер мають державні та комунальні заклади освіти відокремлені від церкви (релігійних організацій)?
 29. Хто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти в державних і комунальних закладах освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань)?
 30. Що є основою для розроблення освітньої програми?
 31. Які освітні компоненти повинні передбачати освітні програми?
 32. Ким присуджуються, визнаються і підтверджуються освітні кваліфікації?
 33. Постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій є…
 34. Ким видається ліцензія для закладів дошкільної та загальної середньої освіти для провадження освітньої діяльності?
 35. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
 36. Яке зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється за кошти державного бюджету?
 37. Який може бути моніторинг якості освіти?
 38. Ким проводиться внутрішній моніторинг?
 39. Якою може бути атестація педагогічних працівників?
 40. Підставою для чого може бути рішення атестаційної комісії?
 41. За чиєю ініціативою відбувається сертифікація педагогічного працівника?
 42. Хто є учасником освітнього процесу?
 43. На яку відпустку мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
 44. В яких випадках передбачене відволікання педагогічних, науково- педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків?
 45. Який проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому забезпечують органи місцевого самоврядування?
 46. Кого органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням?
 47. Хто здійснює педагогічну діяльність у закладах освіти?
 48. Яку освітню та/або професійну кваліфікацію повинні мати особи, які приймаються на посади педагогічних працівників?
 49. Що включає робочий час педагогічного працівника?
 50. Хто здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти?
 51. На яких правах закладам освіти та установам, організаціям, підприємствам системи освіти належить майно?

ІV. Питання на знання Закону України «Про повну  загальну середню освіту».

 1. На кого покладається відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми?
 2. За умови наявності чого заклад освіти провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти?
 3. На підставі чого діє заклад загальної середньої освіти?
 4. На яких засадах заклад загальної середньої освіти для здійснення статутної діяльності може об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи?
 5. Як, як правило, функціонують ліцеї?
 6. Хто приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності?
 7. Хто може бути засновником закладу загальної середньої освіти?
 8. Що має забезпечити засновник здобувачам освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?
 9. За якими формами навчання здійснюється освітній процес у закладах загальної середньої освіти?
 10. Кому надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном?
 11. Якою має бути наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти, коли здійснюється поділ на групи при вивченні окремих предметів?
 12. За якими формами навчання проводяться заняття у класі, у яких кількість учнів становить менше п’яти?
 13. Ким встановлюється порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів?
 14. Ким визначається порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти?
 15. Що має передбачати освітня програма?
 16. Що має передбачати кожна освітня програма?
 17. Що складає та затверджує на основі освітньої програми заклад освіти?
 18. У межах якого часу встановлюються закладом загальної середньої освіти структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу?
 19. Хто є учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти?
 20. З якою періодичністю заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров'я забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров'я, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
 21. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності додержання в них вимог санітарно- гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм?
 22. На кого покладається контроль за охороною здоров'я та якістю харчування учнів (вихованців)?
 23. Які види морального стимулювання та матеріального заохочення встановлюються для учнів (вихованців)?
 24. Який рівень професійної підготовки повинна мати особа, яка претендує бути педагогічним працівником?
 25. Скільки годин включає педагогічне навантаження вчителя протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку?
 26. Ким затверджується розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти?
 27. У яких випадках допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?
 28. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник закладу загальної середньої освіти?
 29. В якому випадку керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на два роки?
 30. На підставі чого розробляє та затверджує Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти засновник?
 31. Скільки строків підряд одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти?
 32. В якому закладі загальної середньої освіти після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника?
 33. Ким призначаються на посади та звільняються з посад заступник керівника, педагогічні та інші працівники закладу загальної середньої освіти?
 34. З якою періодичністю здійснюється атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
 35. Що може бути присвоєно педагогічному працівнику за результатами атестації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти?
 36. В яких закладах освіти створюється педагогічна рада?
 37. Хто має право брати участь у засіданнях педагогічної ради?
 38. Яким органом є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти?
 39. За рахунок яких коштів фінансуються утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти?
 40. Ким визначається порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі загальної середньої освіти?
 41. На підставі чого затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів?

Зразок ситуаційного завдання

Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора.

Що має зробити керівник закладу?

Пожертва

Пожертва

Газета

Газета «Цвіт нації»

YouTube-канал

Державна служба якості освіти
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com